Stavba nového útulku

Stavba nového útulku

Zde se dozvíte co nového se stavbou našeho nového útulku. 

Zatím pár obrázku návrhu útulku.

Přivítáme jakoukoliv podporu při stavbě útulku. 

Transparentní účet pro stavbu útulku:

https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2801166173

Připravujeme možnost zasponzorovat jednotlivé položky útulku (okno, dveře apod.)