Chci podpořit útulek

Pokud chcete podpořit útulek jakokoliv částkou, je Vám k dispozici transparentní účet : 

115-0302440247/0100 vedený u KB